Elektro revize Brno - elektroinstalace

ÚVOD

|

SLUŽBY

|

LHŮTY

|

OPRÁVNĚNÍ

|

VYBAVENÍ

|

CENY

|

ODKAZY

|

TERMOKAMERA

|

PROJEKTOVÁNÍ

|

ROZVADĚČE

|

POŽÁRNÍ OCHRANA

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

KLIENTSKÉ CENTRUM

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ:Proč službu Revize elektroinstalace a spotřebičů využít? Protože neudržované rozvody elektřiny v bytě, domě nebo prostorách, které jsou využívány méně často, jsou tichým nebezpečím a projeví se v okamžiku, kdy to nejméně čekáte. Následkem neudržované elektroinstalace jsou nefunkční rozvody elektřiny, rozbité spotřebiče, požáry i následky na zdraví. Stejné situace mohou nastat i u elektrických spotřebičů, které jsou při používání namáhány a při špatném technickém stavu mohou mít stejně tragické následky. Řešením, jak zamezit těmto situacím, jsou pravidelné revize elektroinstalace a spotřebičů, které jsou dány zákonem, jsou povinné a musí je provádět vyškolený pracovník podle platných předpisů a norem. Vyškolení a zkušení pracovníci PREměření provádí tuto službu v souladu s nejnovějšími předpisy a požadavky na bezpečnost. Služba Revize elektroinstalace a spotřebičů Vám umožňuje bezpečně předcházet nebezpečným situacím a mít vždy elektroinstalaci a spotřebiče v pořádku tak, aby nikoho neohrožovaly.

Kde se musí pravidelné revize provádět?

  • Školy, mateřské školy, jesle
  • Hotely, penziony, ubytovny a jiná ubytovací zařízení
  • Kulturní domy, sportovní zařízení
  • Internetové kavárny, restaurace, kancelářské budovy a další veřejné budovy a prostory

Hlavní přínosy:

  • Předcházení nebezpečným situacím

  • Odborné revize elektrických rozvodů (vedení, zásuvek, vypínačů, osvětlení)
  • Kontroly elektrických spotřebičů, ručního nářadí, pomůcek (prodlužovací šňůry, vrtačky, domácí spotřebiče, stroje)
  • Kontroly a revize podle aktuálních předpisů a norem

REVIZE ELEKTROINSTALACE A SPOTŘEBIČŮ JSOU ZE ZÁKONA POVINNÉ!

Předpisy, které se vztahují k povinnosti revizí:

  • ČSN 33 1600 ed.2. - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.
  • Ze zákoníku práce č. 262/2006Sb., a zákona č. 309/2006Sb., stanovujícího podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývají předpisy pro zjišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů během doby používání.
Nabídky, novinky a akce:Petr Navrátil
Královopolské Vážany 6
Rousínov 683 01

tel: 534 00 99 01
gsm: 603 11 66 37
email: info@elektrorevizebrno.cz

ič:44073631
dič:CZ7305023814
osvědčení: ev.č. 14110/5/20/R-EZ-E2A,E2B

oprávnění: ev.č. 14052/9/13/EZ-M,O,R,Z-E2A