Elektro revize Brno - revize nouzového osvětlení

ÚVOD

|

SLUŽBY

|

LHŮTY

|

OPRÁVNĚNÍ

|

VYBAVENÍ

|

CENY

|

ODKAZY

|

TERMOKAMERA

|

PROJEKTOVÁNÍ

|

ROZVADĚČE

|

POŽÁRNÍ OCHRANA

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

KLIENTSKÉ CENTRUM

REVIZE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ:Nouzovým únikovým osvětlením se dle čl.3.1 ČSN EN 1838 (36 0453) rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení. Tedy rozvody pro napájení osvětlovacích těles, ať už s vlastním zdrojem (akumulátor uvnitř osvětlovacího tělesa) nebo s centrálním rozvodem bezpečného napětí (např. 12V, 24V apod.), včetně jistících prvků a komponentů.

Dále se nouzové únikové osvětlení dle ČSN EN 1838 (36 0453) dělí na:

nouzové osvětlení únikových cest dle čl.3.4

protipanické osvětlení dle čl.3.5

nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem dle čl.3.6

Revize se rozdělují podle časové příslušnosti a obsahu na:

výchozí

pravidelné (periodické)

mimořádné

Údržba a zkoušky se provádí v termínech:

Denně – dle čl.7.2.2 ČSN EN 50172 (36 0631) musí být kontrolovány ukazatele činnosti centrálního napájení, zda řádně fungují.

1 x za měsíc – dle čl.7.2.3 ČSN EN 50172 (36 0631) nutno simulovat výpadek napájení ze sítě po dobu nezbytně nutnou k ověření rozsvícení.

1 x za 12 měsíců – dle čl.7.2.4 ČSN EN 50172 (36 0631) u každého svítidla se kontroluje, zda splňuje stanovenou dobu svícení udanou výrobcem.

Revize nouzového únikového osvětlení a náhradního osvětlení se provádějí:

dle ČSN EN 1838 (36 0453, v platnosti od 1.10.2000), ČSN EN 60598-2-22 (36 0600, v platnosti od 1.8.1999), ČSN EN 50172 (36 0631, v platnosti od 1.3.2005), ČSN EN 12464-1 (36 0450, v platnosti od 1.3.2004 do 1.4.2012) s přihlédnutím k ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a normám souvisejícím. Termín provádění pravidelných revizí se odvíjí od druhu prostředí, charakteristiky budov, počtu osob, materiálu ze kterého je budova apod. dle ČSN 33 1500.

Nabídky, novinky a akce:Petr Navrátil
Královopolské Vážany 6
Rousínov 683 01

tel: 534 00 99 01
gsm: 603 11 66 37
email: info@elektrorevizebrno.cz

ič:44073631
dič:CZ7305023814
osvědčení: ev.č. 14110/5/20/R-EZ-E2A,E2B

oprávnění: ev.č. 14052/9/13/EZ-M,O,R,Z-E2A