Elektro revize Brno - hromosvody

ÚVOD

|

SLUŽBY

|

LHŮTY

|

OPRÁVNĚNÍ

|

VYBAVENÍ

|

CENY

|

ODKAZY

|

TERMOKAMERA

|

PROJEKTOVÁNÍ

|

ROZVADĚČE

|

POŽÁRNÍ OCHRANA

|

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

|

KLIENTSKÉ CENTRUM

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ PROSTŘEDÍ:Protokol o určení vnějších vlivů: Protokol o určení vnějších vlivů hovoří o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech, ve kterých je provozováno. Tento dokument určuje jak vnější vlivy na elektrická zařízení, tak opatření, která určení vnějších vlivů podmiňují. Protokol je součástí dokumentace, jež musí být po celou dobu životnosti elektrického zařízení v provozu či objektu archivována. Na základě souboru působících vnějších vlivů se poté určuje celková charakteristika prostředí.

Protokol o určení vnějších vlivů - vlastně tvoří podklad pro zpracování plánu údržby, projektů, revizí, postupů prací, instalací nových a rozšiřujících zařízení či technologií. Pro svou práci ho využijí hlavně projektanti a revizní technici, ale také montážní firmy. Vnější vlivy jsou tedy jednou ze základních charakteristik rozhodných pro úvahu projektanta o volbě výběru elektrického zařízení a pro jím navrhované provedení elektroinstalace. Dokument ovlivňuje i přípravu revizního technika na vykonání výchozí či pravidelné revize elektrického zařízení. Hlavní úlohu při určování vnějších vlivů, by měl mít technolog. Tedy on jediný může říci, jaké mohou nastat situace. Protokoly se nejčastěji vypracovávají pro průmyslové provozy a jiné podniky.

Nabídky, novinky a akce:Petr Navrátil
Královopolské Vážany 6
Rousínov 683 01

tel: 534 00 99 01
gsm: 603 11 66 37
email: info@elektrorevizebrno.cz

ič:44073631
dič:CZ7305023814
osvědčení: ev.č. 14110/5/20/R-EZ-E2A,E2B

oprávnění: ev.č. 14052/9/13/EZ-M,O,R,Z-E2A